Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS "Visuality from Intercultural Perspectives", która prezentuje wstępne rezultaty rozwijającej się współpracy badawczej w programie Komisji Europejskiej w perspektywie Horyzont 2020. Książka podnosi problematykę zrozumienia sposobów funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach, a także wskazuje na sposoby, w jaki różne poziomy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz wspólnoty oraz pomiędzy wspólnotami. Teksty zawarte w tomie są autorstwa badaczy z różnych obszarów nauk społecznych i humanistycznych, sztuki i biznesu. Książka może zainteresować osoby zajmujące się kulturą wizualną, estetyką, sztuką, komunikacją, edukacją i studiami międzykulturowymi.

<"Visuality from Intercultural Perspectives" stanowi istony wkład w rozwój zrozumienia komunikacji wizualnej w perspektywie historycznej i kulturowej> - Prof. Arnold Berleant.
 
Książka pod redakcją Michaela Fleminga i Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz
 
Publikacja w języku angielskim
 
Książkę kupisz tutaj
zamknij